Wednesday, January 26, 2005

ตลาดนัดความรู้

สคส. ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว เราได้ผ่านยุค สร้างเครือข่าย - ได้เครื่องมือ - สื่อหลักการ มาแล้ว
ต่อจากนี้ไปอีก ๓ ปี เราจะเคลื่อนประชาคมจัดการความรู้ของไทยด้วย "ยุทธศาสตร์ ๓" ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์สร้าง "ตัวเดินเรื่อง"
๒. ยุทธศาสตร์สร้าง "ตัวคูณ"
๓. ยุทธศาสตร์สร้าง "ตัวเคลื่อน"
ทั้งหมดนี้ สรุปจากการประชุม AAR ประจำสัปดาห์ ของ สคส. และเป็นความคิดสร้างสรรค์ของ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ล้วนๆ
"ตัวเคลื่อน" หรือเครื่องมือขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สคส. ได้แก่
๑. ตลาดนัดความรู้
๒. มหกรรมความรู้
๓. ก๊วนคุณกิจ
ตลาดนัดความรู้
ตลาดนัดเป็นที่แลกเปลี่ยน "สินค้า" ซึ่งในที่นี้คือ ความรู้ ตลาดนัดความรู้ จึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการทำงาน หรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สคส. และภาคี กำลังดำเนินการจัดตลาดนัดความรู้ ในหลากหลายเรื่อง เช่น
ตลาดนัดความรู้แก้ปัญหาหนี้สินโดยชุมชน จะจัดร่วมกับ พอช.
ตลาดนัดความรู้สวัสดิการชุมชน
ตลาดนัดความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ตลาดนัดความรู้การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตลาดนัดความรู้เมืองน่าอยู่
ตลาดนัดความรู้การจัดกลุ่มออกกำลังกาย
เป็นต้น
ที่จริง สคส. ได้สนับสนุนให้ กลุ่มเครือข่ายแสงตะวันพิจิตร จัด ตลาดนัดความรู้โรงสีชุมชน ในภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยจัดที่จังหวัดพิษณุโลก และได้สนับสนุนให้ มูลนิธิข้าวขวัญ จัด ตลาดนัดความรู้ด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยชาวนา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และมูลนิธิข้าวขวัญ ได้จัด ตลาดนัดความรู้ด้านการผสมพันธุ์ข้าวโดยชาวนา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนให้ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร (โดยคุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์) จัด ตลาดนัดความรู้ด้านการทำนาแบบเกษตรธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่วัดวังจิก อ. โพทะเล จ. พิจิตร โดยมีชาวนามาร่วมจาก ๑๐ อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร รวมประมาณ ๔๐ คน
เรามีประสบการณ์ด้านการจัดตลาดนัดความรู้มาพอสมควร และมั่นใจว่าจะเป็น "ตัวเคลื่อน" การจัดการความรู้ที่ดี สำหรับสังคมไทย
ตลาดนัดความรู้ จัดอย่างไร คงต้องเอาไว้เขียนคราวหน้า
แต่ต้องไม่ลืมว่า สำหรับการจัดการความรู้แล้ว เราไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ตลาดนัดความรู้ก็สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกัน
วิจารณ์ พานิช
๒๖ มค. ๔๘

2 Comments:

At 3:09 PM, Blogger morning_glory said...

ดีใจที่ได้อ่าน blog ของอาจารย์ครับ
หวังว่า blog นี้ จะเป็นช่องให้เกิดการเรียนรู้ของคนจำนวนมาก และเป็นช่องให้เกิดการสนทนาเรื่อง KM ในวงกว้าง และเป็นช่องรับ feedback ของ สคส.อีกทางหนึ่ง

อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่า ตัวคูณ เป็นอย่างไรครับ

 
At 11:57 PM, Blogger มลฤดี โภคศิริ said...

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับ..ท่านอาจารย์วิจารณ์และอาจารย์ประพนธ์ กับการขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ให้กับทุกสาขาวิชาชีพในการนำไปใช้ได้จริง มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับยุทธศาสตร์"ตัวคูณ" เพราะจากการได้ทำกิจกรรมการจัดการความรู้จริงในองค์กรพบว่าถ้ามีคุณกิจที่สามารถนำกลุ่มให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ชัด จะมีการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพค่อนข้างชัดเจนและบรรลุเป้าหมายการทำคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย เราสามารถหาเวทีให้คุณกิจขยายผล Core competency ให้คุณกิจอื่นๆทราบ (โดยเลี่ยงการสอน บรรยาย) แต่เน้นในการเล่าเรื่องราว เพื่อหาทางลัดเดินจะได้เดินทันกันในการพัฒนาคุณภาพในองค์กร..........น่าสนใจจริงๆค่ะทำได้ไม่ยาก แล้วขยายวงไปเป็นตลาดนัดความรู้ให้กัองค์กรอื่นๆ

 

Post a Comment

<< Home