Wednesday, February 16, 2005

การจัดการความรู้ในภาคราชการ : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

การจัดการความรู้ในภาคราชการ : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
วิจารณ์ พานิช
16 ก.พ.48

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.48 เราไปคุยเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในภาคราชการกันในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ กพร. โดยทาง กพร. เป็นผู้เชิญ ที่จริงทางเลขาธิการ กพร. (รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) กับผมตั้งใจจะเชิญมาคุยกัน 4 ฝ่ายคือ
1. ฝ่าย กพร. ผู้กำหนดเงื่อนไขให้หน่วยราชการต้องทำ KM
2. ฝ่ายหน่วยราชการ ผู้เป็น “คุณกิจ” ผู้ปฏิบัติกิจกรรม KM
3. ฝ่ายหน่วยงาน “คุณอำนวย” ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ, สคส. และ Consultant ต่าง ๆ
4. ฝ่ายประเมิน ได้แก่ TRIS

แต่ไม่ทราบเกิดความขัดข้องทางเทคนิคตรงไหน ผู้มาประชุมมีเพียง 2 ฝ่ายคือ กพร. ฝ่ายที่ 1
กับฝ่ายที่ 3 คือสถาบันเพิ่มฯ กับ สคส.

เราคุยกันว่า ขณะนี้หน่วยราชการอยู่ในสภาพ “ทั้งโอกาสสูงและเสี่ยงสูง” ในเรื่อง KM

เสี่ยงสูง เพราะหน่วยราชการอาจจับทำ KM แบบผิดทาง หลงไปทำเพียงเรื่อง IT และ explicit knowledge KM ที่ทำไม่แนบแน่นอยู่กับงาน ไม่เน้นความรู้จากการทำงาน (tacit knowledge) ก็จะกลายเป็น KM เทียม ไม่ใช่ของแท้ ไม่เกิดผลดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิดการยกระดับความรู้ในคนและในองค์กรตามเจตนารมณ์ของ KM

ผมได้เสนอต่อ กพร. และสถาบันเพิ่มฯ ให้ใช้ “ตลาดนัดความรู้” เป็นเครื่องมือเริ่มต้น KM ในหน่วยราชการ โดยใช้ทฤษฎี “หิ่งห้อย” คือเชื่อว่ามี Best Practice อยู่ทั่วไปในหน่วยราชการเล็กหน่วยราชการน้อย กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปไม่มีคนเห็น ต้องไปค้นหามาขึ้นตลาด รวมตัวกันกับ “สป็อตไลท์” ให้สังคมวงกว้างได้ชื่นชม เป็นแบบอย่าง และใช้เป็นเครื่องมือสู่ปฏิบัติการ “ไฟลามทุ่ง” ขยาย KM ไปทั่วหน่วยราชการนั้น ๆ และทั่วประเทศไทย

เมื่อไฟเริ่มลามทุ่ง ก็จัด “มหกรรมความรู้” ภาคราชการ หรือจัดร่วมกับภาคอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน เครือข่ายจัดการความรู้ ภาคราชการ คือในที่สุดแล้วต้องเชื่อมกันเป็นเครือข่าย

ผมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กพร. ควรจัดให้มีหน่วยงาน “คุณประสาน” (Network Manager/Facilitator/Coordinator) เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ มีคน 3-4 คน กระจายอยู่ 3-4 แห่งในภาคต่างๆ ของประเทศ ทำหน้าที่ “เชื่อมเครือข่าย” ให้คำแนะนำผู้เริ่มต้นว่าควรไปดูงานความสำเร็จที่ไหน วิธีจัดตลาดนัดความรู้ในหน่วยงานเป็นอย่างไร วิธีขับเคลื่อน KM ในหน่วยงานทำอย่างไร ฯลฯ “คุณประสาน” บางแห่ง อาจมีความสามารถรับบริการจัด Workshop ฝึกทักษะหลากหลายด้านสำหรับ “คุณเอื้อระบบ” (CKO) และ “คุณอำนวย” ขององค์กร

หน่วยราชการในภาคเหนือตอนล่าง ถ้าจะเริ่ม “ตลาดนัดความรู้” เพื่อ “kick off” KM ของตน น่าจะลองปรึกษาทาง ม.นเรศวร (มน.) ติดต่อ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดี น่าจะได้ โดยที่นี่มี “คุณประสาน” ตัวจริง มีประสบการณ์จริงมา 1 ปีแล้ว ชื่อ อ. ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ น่าจะให้บริการได้ แต่ต้องไม่ใช่ของฟรีนะครับ ของฟรีไม่ยั่งยืนครับ

วิจารณ์ พานิช
12 ก.พ.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home