Monday, February 28, 2005

นักศึกษาผู้สร้างไม่ใช่ผู้เสพ

นักศึกษาผู้สร้างไม่ใช่ผู้เสพ
วิจารณ์ พานิช
28 ก.พ.48

วันนี้ (15 ก.พ.) คุยกับ อ. หมอประเวศ เรื่องนักศึกษาปริญญาเอกชอบมาขอสัมภาษณ์ โดยเชิญให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ท่านบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้ส่อวัฒนธรรม “ผู้เสพ” คือนักศึกษาเหล่านี้มาเสพตัวท่านหรือความรู้จากท่าน ท่านบอกว่าท่านไม่เคยรับนัดแบบนี้เลย เพราะท่านคิดว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็น “ผู้สร้าง” (คามรู้) ไม่ใช่ “ผู้เสพ”

เรื่องนี้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาน่าจะได้พิจารณานะครับ

คุยกันออกไปถึงคนที่มีบุคลิกเป็น “นักฝันแบบโรแมนติก” มักทำกิจกรรมด้านการวิจัยหมกมุ่นอยู่ที่กระบวนการ ไม่ก่อผลลัพธ์สุดท้าย เพราะคนเหล่านี้ยึดติดความดีหรือเรื่องราว – กระบวนการดีๆ
พอพบหรือสัมผัสก็จะ “หยุดและเสพ” เรื่องราวและกระบวนการดี ๆ เหล่านั้น ไม่เคลื่อนต่อไปสู่การผลิตผลงาน นี่ก็เป็น “ผู้เสพ” อีกรูปแบบหนึ่ง

วิจารณ์ พานิช
15 ก.พ.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home