Wednesday, May 18, 2005

ความสำคัญของ “คุณเอื้อ”

ความสำคัญของ “คุณเอื้อ”
วิจารณ์ พานิช
18 พ.ค.48

ผมยังค้างคาใจจากเรื่องการดำเนินการ KM ของธนาคารโลก ที่ผมเล่าไว้เมื่อวาน

เห็นได้ชัดเจนว่า ความสำเร็จของการดำเนินการ KM ต้องการการจัดการหรือต้องมี “Management of the KM System” การจัดการระบบ KM

หน้าที่นี้อยู่ที่ “คุณเอื้อ” ร่วมกับ CEO ขององค์กร

นี่คือคำตอบว่า ทำไมใน HKM Network ของกลุ่ม รพ. ภาคเหนือตอนล่าง 17 โรง มีเพียงไม่กี่โรงเท่านั้น ที่มีความสำเร็จจากการดำเนินการ KM อย่างเด่นชัด

เพราะ “คุณเอื้อ” (CKO) ไม่ได้ทำหน้าที่บริบาลระบบอย่างจริงจัง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นความผิดของ สคส. เอง ที่เราไม่ได้ย้ำกับ “คุณเอื้อ” ให้ชัดว่าต้องคอยประคับประคองเชิงระบบอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการจัดการความรู้ และคอยเติม “ปัจจัย” ที่ก่อให้เกิดการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง

“ปัจจัย” ดังกล่าว น่าจะได้แก่
- การให้กำลังใจ
- การจับเอาความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการทำกิจกรรมที่สำคัญมายกย่อง แสดงความชื่นชม
- การมอบหมายงาน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นช่วง ๆ
- การให้ทรัพยากร
- การให้โอกาสไปร่วมกิจกรรม KM ร่วมกับองค์กรอื่น
- การไต่ถามความก้าวหน้า ความสำเร็จ แสดงความเอาใจใส่ของผู้บริหาร
- การแนะนำวิธีเอาชนะปัญหา
- ฯลฯ

ที่ผมเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่าในกิจกรรม KM มี “คุณกิจ” เป็นนางเอก – พระเอก อาจจะผิดก็ได้นะครับ

จริง ๆ แล้ว พระเอก – นางเอก ไม่ใช่มีแค่ “คุณกิจ” เท่านั้น แต่ “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” ก็เป็นนางเอก – พระเอก ด้วย

ความสำเร็จในการทำกิจกรรม KM ไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่าย ๆ ต้องฟันฝ่า ต้องเอาชนะอุปสรรค

อุปสรรคสำคัญคือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นะครับ ถ้าผู้บริหารไม่บริหารการเปลี่ยนแปลง ระบบ KM ก็จะไม่บรรลุผลสำเร็จ

วิจารณ์ พานิช
4 พ.ค.48

1 Comments:

At 8:41 AM, Anonymous Anonymous said...

ผู้บริหารก็ควรจะเป็น พระเอก/นางเอกเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ผู้บริหารคงต้องหาแก่นความรู้ (Core Competency) ที่เหมาะสมในการทำตัวให้เป็นพระเอก/นางเอก

 

Post a Comment

<< Home