Tuesday, May 10, 2005

ประสบการณ์ KM ในธนาคารโลก

ประสบการณ์ KM ในธนาคารโลก
วิจารณ์ พานิช
10 พ.ค.48

วันนี้ 3 พ.ค.48 สคส. ได้รับเกียรติจาก Dr. Ronald Kim, Information Officer, World Bank Institute (rkim@worldbank.org; www.worldbank.org) มาเล่าประสบการณ์การประยุกต์ใช้ KM ในธนาคารโลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2539

สิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อน ก็คือการดำเนินการ KM ในช่วง 4 ปีแรกของธนาคารโลกมีปัญหามาก ในช่วงนั้นผู้อำนวยการ KM คือ Stephen Denning ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ storytelling เรื่อง Squirrel Inc. ที่สำนักพิมพ์วีเลิร์นนำมาแปล และจัดพิมพ์จำหน่ายในชื่อ บริษัท กระรอกน้อย จำกัด

Ron Kim บอกว่าช่วงนั้น Stephen Denning ไม่มีความสุขเลย จึงลาออกมาทำงานด้านเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน KM มีความสุขกว่ามาก และ KM ของ WB ก็ค่อย ๆ ดีวันดีคืนมาจนบัดนี้

4 ปีแห่งความทรมาน แต่ก็เรียนรู้สูงมาก ทำให้ Stephen Denning กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน KM ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน storytelling เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ storytelling ชื่อ Squirrel, Inc. ที่สำนักพิมพ์ วีเลิร์น แปลออกจำหน่ายในชื่อ บริษัทกระรอกน้อย จำกัด และ สคส. ก็เอามาวางขายด้วย

WB ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ด้วยความฝันในการเปลี่ยนจาก “ธนาคารเงิน” ไปเป็น “ธนาคารความรู้” โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ
1. เพิ่มพลังการให้กู้ยืม
2. กระตุ้นนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ
3. สร้างความโปร่งใส และภาพที่เปิดเผย
4. สร้างผลกระทบต่อโลกมากขึ้น

หัวใจของการจัดการความรู้ใน WB มี 3 ประการ
1. ตรวจจับความรู้และประสบการณ์จากพนักงาน, ลูกค้า, และภาคี และนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. ทำให้ความรู้ดังกล่าวเป็นที่เข้าถึงได้โดยง่าย โดยพนักงานภายในและบุคคลภายนอก
3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มและชุมชนที่ทำงานด้านเดียวกัน

KM ที่ WB มี 4 มิติคือ เทคโนโลยี คน วัฒนธรรม และการตรวจสอบได้
(accountability) เล่าแบบนี้ ส่วนที่เป็น tacit knowledge ที่ Ron Kim เล่า หายไปหมด คนเคยปฏิบัติเรื่องจัดการความรู้ ก็ไม่หนำใจ สคส. ก็เลยทำเป็น CD-ROM ขายในราคา 100 บาท ประกอบด้วย PowerPoint, การบันทึกเสียงด้วย Sony Voice Recorder และภาพในห้องประชุม ท่านที่จะฟังเสียงได้ต้องมีโปรแกรมของโซนี่

ข้อสรุปสำคัญที่สุดจากการฟังเรื่อง KM ที่ WB วันนี้ก็คือ ต้องมีการจัดระบบ KM อย่างดี กิจกรรม KM จึงจะประสบผลสำเร็จ WB เผชิญความลำบาก 4 ปี ระบบ KM จึงเริ่มก่อผลดี หน่วยงานที่ทำ KM ไปเพียงปี 2 ปี แต่ยังไม่เห็นผล เห็นแต่ความยุ่งยาก หากล้มเลิกเสีย ก็อาจหมดโอกาสได้ปฏิรูปองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิจารณ์ พานิช
3 พ.ค.48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home